Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÜZLETI Érzelmi Intelligencia

 

Üdvözöllek!
 

Ezen az oldalon gyűjtöttem össze, az üzleti és a munkahelyi élethez tartozó ÉRZELMI Intelligencia alapjait képző érzelmeket és értékrendi fontosságokat (szükségleteket), melyet lentebb kibővítettem a különböző nemzetek és vallások találkozásakor felmerülő fontosságokkal is.

Konkrét esetekben, főleg a lentebbi érzelmek és fontosságok fognak megjelenni.

A lista nem teljes, folyamatosan bővül!

Ha végig olvasod és van olyan kifejezés, amit nem találsz a hozzászólásokban, bővítsük együtt a listát a lentebbi "hozzászólásokban"!
 

Érzelmek:
 

negatív érzelmek:       
 

A következő érzelmek alakulhatnak ki bennünk egy üzleti tárgyalás, szerződés véglegesítése és hasonlóak kapcsán, ha a cégünk/vállalkozásunk értékrendi fontosságait nem kapjuk meg, nem tudjuk érvényre juttatni vagy veszélyeztetve érezzük:

 

elégedetlenség, kiábrándultság, csalódottság, bizonytalanság, belefáradtság, belefásultság, beletörődöttség, alul motiváltság, idegesség, bosszankodás, düh, harag, ellehetetlenülés, csüggedtség, bánat, szomorúság, letörtség, gyötrelem,
meglepettség, meghökkentség, elképedtség, letaglózottság, megütközés,

szégyen, düh, harag, utálat, nyomorultság érzet, méltánytalanság, kínosság, félelem, bosszúvágy, bűntudat, lelkiismeret-furdalás, sértettség, hiábavalóság, aggodalom, tanácstalanság, alulmotiváltság, sarokba szorítottság, elfojtott harag, reménytelenség, zavartság, igazságtalanság, elkeseredettség,  ellehetetlenülés, elhatárolódás, érdektelenség, ingerültség, kételkedés, elárultság, becsapottság, irigység, a saját tulajdon féltése, belső konfliktus, bizalmatlanság, harag, felülbíráltság, megkérdőjelezettség, erőtlenség, feldúltság, gyanakvás, idegesség, ijedtség, közöny, rémület, tehetetlenség, türelmetlenség, unalom, zaklatottság, zárkózottság, hibáztatás, cserbenhagyottság, lenézettség, elhanyagoltság, félbeszakítottság, félreértettség, kihasználtság, manipuláltság, félreértelmezettség, visszautasítottság, alábecsültség, megalázottság, kényszer, kisebbségi érzés, elnyomottság, rátelepedettség, akadályozottság, önmarcangolás, nyomasztó érzés, korlátozás, értelmetlenség, megkötöttség, kétség, elveszettség, bizonytalanság, csüggedtség, megbántottság, leigázottság, megsemmisültség, sürgetés, frusztráció, unottság, felháborodottság, levertség, bágyadtság, méltatlanság, embertelenség, depresszió, meghazudtoltság, céltalanság, belső konfliktus érzete

 

pozitív érzelmek:
 

A következő érzelmek alakulhatnak ki bennünk egy üzleti tárgyalás, szerződés véglegesítése és hasonlóak kapcsán, ha a cégünk/vállalkozásunk értékrendi fontosságai kielégülnek:
 

elégedettség, lelkesedés, izgatottság, büszkeség, öröm, örömteli várakozás, hit, remény, reményteli várakozás, vidámság, nyugalom, derű, vidámság, érdeklődés, felpezsdültség, kiegyensúlyozottság, kíváncsiság, lenyűgözöttség, megkönnyebbültség, optimizmus, meglepettség, nyitottság, szabadság, türelem, új erőre kapott, boldogság, hála, tudás, magabiztosság, nagyrabecsülés, szenvedély, bizonyosság,

 

Munkáltató értékrendi FONTOSSÁGAI, szükségletei, melyek egyben elvárásai és legtöbb esetben életképességének elengedhetetlen feltételei:
 

siker, haszon, profit, bevétel, nyereség, termelékenység, hatékonyság, üzleti pozíció, win-win filozófia, lojális alkalmazott / alvállalkozó, üzleti/piaci pozíció, versenyképesség, gyorsaság, objektivitás, következetesség, megbízhatóság, adott szó, rugalmasság, leleményesség, tisztesség, becsületesség, kreativitás, önállóság, gyakorlatiasság, csapatmunka, misszió, rövid és hosszú távú tervek, célok, higgadtság, realitás, képzett munkatársak, vezetők, alkalmazottak, biztonság, fizetőképesség, hitelesség, hitelképesség, szerződések, szabályok betartása
 

Értékrendi fontosságok:
 

Munkavállaló szempontjából a munkáltató fele

 

munka tisztelete, méltánylása, idő tisztelete, lojalitás, lojalitás tisztelete, méltánylása, pontos munkaköri leírás, anyagi és érzelmi biztonság, elégedettség, támogatás, az idő hatékony eltöltése, négyszemköztiség, fegyelem, kompetencia, egyenesség, felelősség felvállalása, figyelembevétel, önbecsülés, önbizalom, bizalom, megértés, higgadtság, harmónia, nyugalom, hasznosság, szabadság, becsületesség, döntésjog, tisztelet, csapatmunka, információ érthető átadása, karrier, egészség, empátia, jó kapcsolat, nyugalom, emberi méltóság, következetesség, felvállalás, elfogadás, nyílt kommunikáció, hatékonyság, eredményesség, hitelesség, kreativitás, pontosság, tisztelet, bizalom, elfogadás, önbecsülés, higiénia, nyugodt légkör, szerződések, megállapodások betartása, támogatott légkör, visszaigazolás, visszajelzés,

elismerés, elismerő szavak, méltatás, dicséret, biztatás, ünneplés, támogatás, nagyra becsülés, kihívás, karrier,
 

Munkáltató szempontjából a munkavállaló fele:
 

következetesség, felvállalás, elfogadás, nyílt kommunikáció, hatékonyság, eredményesség, elégedettség, támogatás, az idő hatékony eltöltése, négyszemköztiség, fegyelem, kompetencia, egyenesség, a munkaköri leírás pontos megismerése és betartása, testi fittség, felelősség felvállalása, figyelembevétel, önbecsülés, önbizalom, bizalom, megértés, higgadtság, harmónia, nyugalom, hasznosság, szabadság, becsületesség, döntésjog, tisztelet, csapatmunka, lojalitás, információ érthető átadása, kreativitás, empátia, őszinteség, illem, higiénia, értelem, következetesség, tanulási szándék és képesség, változási szándék és képesség, pontosság, precizitás, elkötelezettség, kiegyensúlyozottság, nyitottság, befogadóképesség, realitás, tárgyilagosság, munka tisztelete, idő tisztelete, rend, precizitás, cég ismeret, szabályzatainak betartása, jó kapcsolat, pontosság, számíthatóság, cég képviselet, megfelelő öltözék, 'dress code' betartása, cégen belüli kommunikáció

 

Munkáltató szempontjából az alvállalkozó fele:
 

Pontosság, adott szó, tisztesség, precizitás, megállapodások, műszaki leírások, szerződések betartása, lojalitás, titoktartás, tényszerűség, piacképesség,
 

Az alvállalkozó értékrendi FONTOSSÁGAI a megbízó fele:
 

méltányosság, támogatott légkör, visszaigazolás, visszajelzés, pontos fizetés, korrektség

 

Különböző nemzetek vagy vallások esetében egyéb felmerülő értékrendi FONTOSSÁGOK:
 

kölcsönösség, szabad élet, világnézet megértése/elfogadása/megismerése, elfogadás, választási lehetőség,  udvariasság, hajlék, szabad életút választási lehetősége, értékrend tiszteletben tartása, visszaigazolás, női egyenjogúság, hitrendszerem figyelembevétele/elfogadása, szokásjog figyelembe vétele, emberi jogok, hagyományok tisztelete, az én ideológiáim figyelembe vétele, határaim tisztelete,