Üzleti érzelmi intelligencia kellékei

Ezen az oldalon gyűjtöttem össze, az üzleti és a munkahelyi élethez tartozó ÉRZELMI Intelligencia alapjait képző érzelmeket és értékeket (értékrendi fontosságokat, szükségleteket), melyet lentebb kibővítettem a különböző nemzetek és vallások találkozásakor felmerülő fontosságokkal is.
Az Üzleti Értékrend felismerése és fejlesztése: ez az üzleti önismeret fejlesztésére szolgál, és olyan felismeréseket hoz, amelyeket beépíthetünk üzleti kommunikációnkba, vagy üzleti elveink megfogalmazásában segíthetnek.

Megjegyzem az üzleti életben lényegesen kevesebb érzelmet fejezünk ki, de erre is van lehetőségünk. Támogatni fogja partnereink nagyobb megértését, támogató szándékuk erősödik. 

 

Érzelmek:

negatív érzelmek:        

A következő érzelmek alakulhatnak ki bennünk egy üzleti tárgyalás, szerződés véglegesítése és hasonlóak tekintetében, ha a cégünk/vállalkozásunk értékrendi fontosságait  nem tudjuk érvényre juttatni, veszélyeztetve érezzük vagy bármely más okból nem elégülnek ki:

elégedetlenség, kiábrándultság, csalódottság, bizonytalanság, belefáradtság, belefásultság, beletörődöttség, alul motiváltság, idegesség, bosszankodás, düh, harag, ellehetetlenülés, csüggedtség, bánat, szomorúság, letörtség, gyötrelem, meglepettség, meghökkentség, elképedtség, letaglózottság, megütközés, szégyen, utálat, nyomorultság érzet, méltánytalanság, kínosság, félelem,

bosszúvágy, bűntudat, lelkiismeret-furdalás, sértettség, hiábavalóság, aggodalom, tanácstalanság, alulmotiváltság, sarokba szorítottság, elfojtott harag, reménytelenség, zavartság, igazságtalanság, elkeseredettség, elhatárolódás, érdektelenség, ingerültség, kételkedés, elárultság, becsapottság, irigység, a saját tulajdon féltése, belső konfliktus, bizalmatlanság, harag, felülbíráltság,

 megkérdőjelezettség, erőtlenség, feldúltság, gyanakvás, idegesség, ijedtség, közöny, rémület, tehetetlenség, türelmetlenség, unalom, zaklatottság, zárkózottság, hibáztatás, cserbenhagyottság, lenézettség, elhanyagoltság, félbeszakítottság, félreértettség, kihasználtság, manipuláltság, félreértelmezettség, visszautasítottság, alábecsültség, megalázottság, kényszer, kisebbségi érzés,

 elnyomottság, rátelepedettség, akadályozottság, önmarcangolás, nyomasztó érzés, korlátozás, értelmetlenség, megkötöttség, kétség, elveszettség, bizonytalanság, csüggedtség, megbántottság, leigázottság, megsemmisültség, sürgetés, frusztráció, unottság, felháborodottság, levertség, bágyadtság, méltatlanság, embertelenség, depresszió, meghazudtoltság, céltalanság. 
 

Pozitív érzelmek:

 

A következő érzelmek alakulhatnak ki bennünk egy üzleti tárgyalás, szerződés véglegesítése és hasonlóak kapcsán, ha a cégünk/vállalkozásunk értékrendi fontosságai kielégülnek:

elégedettség, lelkesedés, izgatottság, büszkeség, öröm, örömteli várakozás, hit, remény, reményteli várakozás, vidámság, nyugalom, derű, vidámság, érdeklődés, felpezsdültség, kiegyensúlyozottság, kíváncsiság, lenyűgözöttség, megkönnyebbültség, optimizmus, meglepettség, nyitottság, szabadság, türelem, új erőre kapott, boldogság, hála, tudás, magabiztosság, nagyrabecsülés, szenvedély, bizonyosság,

Munkáltató értékrendi FONTOSSÁGAI, szükségletei, melyek egyben elvárásai és legtöbb esetben életképességének elengedhetetlen feltételei:
 

siker, haszon, profit, bevétel, nyereség, termelékenység, hatékonyság, üzleti pozíció, win-win filozófia, lojális alkalmazott / alvállalkozó, üzleti/piaci pozíció, versenyképesség, gyorsaság, objektivitás, következetesség, megbízhatóság, adott szó, rugalmasság, leleményesség, tisztesség, becsületesség, kreativitás, önállóság, gyakorlatiasság, csapatmunka, misszió, rövid és hosszú távú tervek, célok, higgadtság, realitás, képzett munkatársak, vezetők, alkalmazottak, biztonság, fizetőképesség, hitelesség, hitelképesség, szerződések, szabályok betartása, reputáció, hírnév

 

Értékrendi fontosságok:
 

Munkavállaló szempontjából a munkáltató fele

munka tisztelete, méltánylása, idő tisztelete, lojalitás, lojalitás tisztelete, méltánylása, pontos munkaköri leírás, anyagi és érzelmi biztonság, elégedettség, támogatás, az idő hatékony eltöltése, négyszemköztiség, fegyelem, kompetencia, egyenesség, felelősség felvállalása, figyelembevétel, önbecsülés, önbizalom, bizalom, megértés, higgadtság, harmónia, nyugalom, hasznosság, szabadság,

becsületesség, döntésjog, tisztelet, csapatmunka, információ érthető átadása, karrier, egészség, empátia, jó kapcsolat, nyugalom, emberi méltóság, következetesség, felvállalás, elfogadás, nyílt kommunikáció, hatékonyság, eredményesség, hitelesség, kreativitás, pontosság, tisztelet, bizalom, elfogadás, önbecsülés, higiénia, nyugodt légkör, szerződések, megállapodások betartása, támogatott légkör, visszaigazolás, visszajelzés, 
elismerés, elismerő szavak, méltatás, dicséret, biztatás, ünneplés, támogatás, nagyra becsülés, kihívás, karrier,

 

Munkáltató szempontjából a munkavállaló fele:
 

következetesség, felvállalás, elfogadás, nyílt kommunikáció, hatékonyság, eredményesség, elégedettség, támogatás, komfort zóna átlépésének képessége / igénye, az idő hatékony eltöltése, négyszemköztiség, fegyelem, kompetencia, egyenesség, a munkaköri leírás pontos megismerése és betartása, testi fittség, felelősség felvállalása, figyelembevétel, önbecsülés, önbizalom, bizalom,

megértés, higgadtság, harmónia, nyugalom, hasznosság, szabadság, becsületesség, döntésjog, tisztelet, csapatmunka, lojalitás, információ érthető átadása, kreativitás, empátia, őszinteség, illem, higiénia, értelem, következetesség, tanulási szándék és képesség, változási szándék és képesség, pontosság, precizitás, elkötelezettség, kiegyensúlyozottság, nyitottság,

 befogadóképesség, realitás, tárgyilagosság, munka tisztelete, idő tisztelete, rend, precizitás, cég ismeret, szabályzatainak betartása, jó kapcsolat, pontosság, számíthatóság, cég képviselet, megfelelő öltözék, 'dress code' betartása, cégen belüli kommunikáció, reputáció, tekintély, köztisztelet

  

Munkáltató szempontjából az alvállalkozó fele:
 

Pontosság, adott szó, tisztesség, precizitás, megállapodások, műszaki leírások, szerződések betartása, lojalitás, titoktartás, tényszerűség, piacképesség,
 

Az alvállalkozó értékrendi FONTOSSÁGAI a megbízó fele:
 

méltányosság, támogatott légkör, visszaigazolás, visszajelzés, pontos fizetés, korrektség


Különböző nemzetek vagy vallások esetében egyéb felmerülő értékrendi FONTOSSÁGOK: 

kölcsönösség, szabad élet, világnézet megértése/elfogadása/megismerése, elfogadás, választási lehetőség,  udvariasság, hajlék, szabad életút választási lehetősége, értékrend tiszteletben tartása, visszaigazolás, női egyenjogúság, hitrendszerem figyelembevétele/elfogadása, szokásjog figyelembe vétele, emberi jogok, hagyományok tisztelete, az én ideológiáim figyelembe vétele, határaim tisztelete,