Fájdalom feldolgozó gyakorlat, avagy személyes büntető karma feloldása

NYILATKOZATOM
Tudnod kell, hogy nem vagyok pszichológus, vagy pszichiáter!
Az oldalon található összes "ÉLETMENTŐ GYAKORLATOT", kizárólag saját felelősségedre végezheted el, és semmilyen orvosi beavatkozást, kezelést nem helyettesít! Amennyiben antidepresszánst szedsz vagy pszichoterápiás kezelés alatt állsz, semmilyen gyakorlatomat nem végezheted el!  Akkor kérd kezelőorvosod segítségét!


Bírálatfeloldás (mely közben karmikus oldódások is történnek, melyet azonnal fogsz érezni. Ahogy azt érzed, hatni fog a hitrendszeredre, az pedig a valóságodra)


A gyakorlat onnan indul, amikor megtaláljuk a NAGY és ERŐS BÍRÁLATAINAK.

Az hogy helyes-e, hogy bírálunk, vagy nem, most nem nézzük, mert ha ŐSZINTÉN magunkba nézünk, akkor észrevesszük, hogy bírálataink nagy részét nem tudatosan hozzuk létre.

Ahogy megtapasztaljuk a fájdalmat, amit az okoz, ha "ellenünk" tesznek, akkor ezzel egyidejűleg, mint egy automatizmus, megszületik a bírálatunk is.

Ennél a gyakorlatnál ez lesz a mi KINCSÜNK.

Három pontra kell figyelnünk:

(1)   Mit tett az illető (2) pedig vagy ezzel szemben én ilyen és ilyen vagyok/ ezt tettem és (3) mit okozott ezzel?

Írok néhány példát:

- "Megcsalt, pedig hűséget esküdött nekem és én bíztam benne. Ezzel azt okozta bennem, hogy totálisan elvesztettem a hitem, kiábrándultam az életből!

- Az agyamra megy a féltékenységével, és ettől nem kapok levegőt, úgy érzem, elveszi a szabadságom. megfullaszt, az őrületbe kerget.

- Hazudott nekem, pedig őszinteséget esküdött, ezzel megfosztott a szabad döntésjogomtól.

- Látványosan kirúgott, visszaélve a hatalmával a szemét főnököm, ezzel megszégyenített mások előtt és még élvezte is.

- Elrabolta / elszerette a legdrágább kincsemet a Feleségemet, Férjemet, gyerekemet, megsemmisítve ezzel engem / megkeserítve az életemet.

- Állandóan kicsúfol, nevetség tárgyává tett, megszégyenít, mások előtt valótlant állít rólam ezzel nevetségessé tesz mások előtt.

Hallgatóimtól kaptam, hogy mivel dolgoztak:

"Meggyalázott, leselejtezett, állati sorba minősített, emberi méltóságomat/mivoltomat megkérdőjelezte, pedig én emberi mivoltomat/lelkemet mutattam és ezzel teljesen a lelkembe gázolt, egy részemet megölte, megfojtotta, lemészárolta."

Már az átfordított mondatok:

(Segítségül, néhány hallgatóm által megosztott „hívó mondat”:

Szólítom azokat a lelkeket, akiket én vagy bármely ősöm eddigi élteinkben
lesavaztam, leöntöttem benzinnel és felgyújtottam, megcsonkítottam, megöltem és megerőszakoltam, és ezt élveztem is, kihasználtam az ő gyengeségüket, kiszolgáltatottságukat. Ezzel őket megnyomorítottam, lemészároltam. ///

SZÓLÍTOM AZON SZEMÉLYEKHEZ TARTOZÓ LELKEKET, AKIKET ÉN VAGY BÁRMELYIK ŐSÖM EBBEN, VAGY BÁRMELYIK ELŐZŐ VAGY PÁRHUZAMOS ÉLETEMBEN TUDVA VAGY TUDATTALANUL NŐI ÖNBECSÜLÉSÜKTŐL MEGFOSZTOTTAM, EMBERI MIVOLTUKBAN MEGALÁZTAM, MEGGYALÁZTAM, SÁRBATIPORTAM, LEMÉSZÁROLTAM,
HOLOTT HITTEK NEKEM, MEGBÍZTAK BENNEM, TISZTELTEK ENGEM ÉS FELNÉZTEK RÁM,
EZZEL TOTÁLISAN MEGSEMMISÍTETTEM ŐKET, TESTI ÉS LELKI NYOMORÉKKÁ TETTEM ÉS MÉG ÉLVEZTEM IS EZT.  ///

  Szólítom azokat a személyeket és lelkeket, akiknek sunyi módon átb…tam az agyát, galád számító módon behúztam a csőbe, hazudtam és elhallgattam dolgokat, hogy önös érdekeimet érvényre juttassam, pedig ők bíztak bennem és hittek nekem. Ezzel elvettem a szabad döntési jogukat, belekergettem őket gyilkos indulatokba. Ellehetetlenítettem, nyomorúságba döntöttem őket. ///

akik megbíztak bennem, szerettek engem, velem akarták leélni az életüket,  hűek és őszinték voltak velem. S én szemét módon kihasználva ezt a jóhiszeműségüket, megcsaltam őket, becsaptam őket hazudtam nekik és felébresztettem a féltékenységüket.)

Szólítom, mindazon személyeket és a hozzá tartozó lelkeket, felsőbb éneket, akikkel én vagy bármelyik ősöm, de főleg én, ebben vagy bármelyik előző életben, tudva vagy tudattalanul az idők kezdetétől fogva, totálisan brutális és rettentően  kegyetlen voltam, egészségüktől, boldogságuktól reményüktől sőt ezek lehetőségétől megfosztottam, uralkodtam rajtuk, oly módon, hogy még a gondolatát sem ismerték annak, hogy valaki lehet egészséges, boldog vagy bármilyen jólétben élhet.

A területemen szinte minden nő felett rendelkeztem, mert HATALMAM volt és az ő fejükben a tiltakozás lehetősége sem fordulhatott meg, mert én HATALMON voltam, Elvettem a nőiesség megélésének a jogát azzal, hogy ÉRZÉKETLEN és BRUTÁLIS voltam.
Mindenütt jelenlévő voltam, az emberek féltek tőlem, bármikor bárhova betörhettem és magamévá tehettem nőiket, lányaikat, anyjukat… gyermekeiket lemészárolhattam, ezzel rettegésben tartottam őket. Családokat, életeket, lelkeket tettem ezzel tönkre, tapostam szét, lelkükbe, emberi mivoltukban meggyaláztam, totálisan megaláztam őket.


Ha bárki ellenállt, gondolkodás és lelkiismeret-furdalás nélkül meggyilkoltam, a földdel tettem egyenlővé…

Amit lentebb írok, az vagy igaz, vagy nem.

A gyakorlat idejére kölcsön hit-ként dolgozunk vele és úgy vesszük, hogy ez igaz.

Ha valami rosszat vagy fájdalmasat tesz, mond nekünk valaki, ez csak azért történik, mert valaha mi is így tettünk, viselkedtünk másokkal.

Mint a bumeráng, most tért vissza hozzánk.

Mind addig, újra és újra lejátszódik az Életünkben, míg fel nem ismerjük és megszületik bennünk a felismerés, hogy milyen fájdalmas volt tettünk, és ezzel együtt a megbánás is ott lesz.

A gyakorlatnak azonnal érezhető hatása van, emellett, az egész Életünk folyamatában változni fog általa, hisz már tudatosan és tudattalanul nem nyomja a Lelkünket.

Gyakorlat:

 1. Szükséged lesz egy képzeletbeli segítőre, ő az, akinek a határtalan bölcsességében és tudásában megbízol a gyakorlat során. Bárki lehet élő vagy képzeletbeli, kitalált vagy mitikus lény. Nevezd meg a segítődet! ………………………………………………

 2. Nevezd meg, akit bírálsz!………………………………………………….

 3. Most egy kicsit időzz el azon, hogy mivel is bírálod a másikat? Legyen ez egy ütős mondat, amit – ne szégyelld, - de nagyon jól esik kimondani. 
  Ez lesz a kulcs mondat. (3) „……………………………………………………
  Most ellenőrizd le magadban, azzal, hogy többször kimondod ezt a mondatot, hogy valójában tényleg ez a legfájdalmasabb bírálatod a személlyel, vagy van ennél nagyobb is? Pl, ha valaki bírálja a másikat, hogy „megcsalt, pedig én megbíztam benne!”, lehet, hogy nagyobb fájdalmat jelentett neki, hogy nem volt vele őszinte, vagy hogy cserbenhagyva érezte magát, hisz ő tökéletesen megbízott a másikban, vagy hogy ez az egész úgy történt, mintha ő nem is létezne.
  Szóval mondd ki a kulcs mondatot és nézd meg, van-e fájdalmasabb bírálatod? Írd le ha van erősebb fájdalmad. (3)……………………………………………………….………………………………………
 4. Milyen negatív érzéseid lettek e-miatt? Hogy(3)?
  ……………………………………………………………………………………………………
  döbbenet, „ölni vágyás”, gyűlölet, óriási csalódás, kiábrándultság, „nem hiszem el”  érzés, hit összeomlás, megkeseredettség, magamba roskadtság, elkeseredett, felbőszült, értetlenség, tehetetlen, megalázott, búskomor, csüggedt, ideges, gyötrődő, kihasználtság érzete,

 5. A „3”-as KULCS MONDATOT írd át múlt időbe, egyes szám első személybe, mintha te ugyan ezt tetted volna: Pl ha a kulcs mondat: „átvágott, visszaélt a bizalmammal!” akkor írd: : „átvágtam, visszaéltem a bizalmával!” (5)

……………………………………………………………………………………

 1. Most mélyedj magadba és mondd el / írd le, hogy ki ellen és mi módon vétettél hasonlóképen, amire emlékszel.

…………………………………………………………………………………

 1. A gyakorlat további része végezhető nyitott vagy csukott szemmel is, ahogy kényelmesebb.  Most idézd meg magad előtt azt vagy azokat, akik ellen az előbb említett módon vétettél, mintha itt lennének előtted.

 2. Nem fontos látni, csak tudd, hogy ott vannak. Mindenki ott van?

 3. Most pedig mondd a következőt:
  Szólítom még, azokat a személyeket és a hozzájuk tartozó lelkeket valamint a felsőbb éneket, akiket valaha, ebben vagy bármelyik előző életemben az idők kezdetétől fogva, én vagy bármelyik ősöm,  de főleg én, hasonló szenvedést okoztam nekik, mint ahogyan most (2) okozott nekem, azzal, hogy (3).

 4. Engedd megjelenni őket … Nem fontos látni, csak tudd, hogy ott vannak.

 1. Mindenki ott van? Engedd, hogy a segítőd is segítsen előhívni mind azokat, akik esetleg szégyellnek vagy félnek előjönni. Mondd el, hogy körülbelül hányan lehetnek, mekkora teret foglalnak el, hozzád képest.  Ki az, akit konkrétan fel is ismersz?

……………………………………………………………………………………

 1. Figyeld őket. Nézd a fájdalmukat, szenvedésüket, gyötrelmüket és lassan megérzed, megérted, hogy valóban mit is okoztál, anno a tetteddel, melyet most visszakaptál. Milyennek érzékeled őket?

 2. Nézz rájuk, vajon milyen fontosságukat vagy szükségletüket vetted el tőlük vagy nem vettél figyelembe azáltal, hogy hasonlóan tettél, mint veled most (2)?

….……………………………………………………………………………

jog vagy lehetőség az önálló döntéshez, a létezés, élmények, felvállalás, elfogadás, nyílt kommunikáció, elégedettség, szeretet, támogatás, figyelem, figyelembevétel, önbecsülés, bizalom, megértés, béke, harmónia, nyugalom, hasznosság, melegség, szabadság, becsületesség, döntés jog, boldogság, tisztelet, elismerés, dicséret, biztatás, egészség, empátia, őszinteség, jó kapcsolat, csönd, érzelmi biztonság, figyelmesség, ölelés,

 1. Nézz rájuk, majd nagy átéléssel kérj tőlük bocsánatot.
  "Nagyon sajnálom, hogy ilyen szörnyűséget tettem veletek és ekkora fájdalmat okoztam nektek, melyet szavakkal leírni talán nem is lehet. Kérlek, bocsássatok meg nekem. Bocsássátok meg nekem, hisz akkor még nem tudtam mit teszek, nem tudtam, mit is okoznak tetteim, szavaim, de most már, hogy én is megtapasztaltam, átéltem ezt a szörnyűséget, már én is tudom...."

 1. Mondd el, hogyan fogadták!

 1. Kérlek benneteket, bocsássatok meg, hogy ekkora fájdalmat okoztam nektek azzal, hogy (5) és ezzel megfosztottalak benneteket a fontosságaitoktól, mint a (13). Sajnálom, hogy ezeket elvettem tőletek, kérlek, bocsássátok ezt meg nekem! Engesztelődjetek a szenvedésem láttán, hisz akkor még nem tudtam, mit teszek, de most hogy én is átéltem ezt a fájdalmat, ezzel megértettem a ti fájdalmaitokat, kínotokat, szenvedéseteket, hisz én is átéltem.

 1. Mi történik most?

 1. Nagyon jó! Így folytasd: kélek, hogy bocsássatok meg az összes ősömnek is, hisz ők sem voltak tudatában mit tesznek valójában, és ők is szenvedtek, gyötrődtek, kínlódtak már épp eleget, pont úgy, mint ti.

 1. Miközben figyeled, a szavaid hatását a lelkekre, engedd, hogy közben süssön a nap a történésre. Mi történik most?

 1. Figyeld őket továbbra is és így folytasd: Nagyon sajnálom, hogy fájdalmat okoztam, azzal hogy (5). Nagyon sajnálom. Bocsássátok meg, hogy ezt a rettenetes fájdalmat okoztam valaha nektek. Bocsássátok meg, mert nem tudtam, hogy mit teszek, nem tudtam, hogy valójában mit is okozok mindezzel. Annyira sajnálom, hogy fájdalmat okoztam netek.  Kérlek, bocsássatok meg nekem! Szeretlek benneteket… Köszönöm…

 1. Annyira sajnálom, amit tudva vagy tudattalanul vétettem ellenetek. Bocsássátok meg ezt nekem és minden ősömnek, az idők kezdetétől…. Szeretlek benneteket… Köszönöm létezéseteket…

 1. Mondd el, hogyan fogadták!

 1. Miközben mondogatod a 4 szót, sajnálom, bocsáss meg, köszönöm, kérd meg a segítődet, hogy szórjon a történésre megfelelő mennyiségű aranyport és te folytasd a 4 szó mantrázását, nagy átéléssel Kérlek bocsássatok meg nekem, sajnálom, szeretlek, köszönöm a lehetőséget, hogy felvehettem veletek a kapcsolatot, hogy meghallgattok, hogy eljöttetek, és megértettek…

 2. Mi történik most?

 1. Nagyon jó. Amíg itt beszéltem, mintha már napok, hetek vagy akár évek teltek volna el és eközben a 4 szó ereje átjárja a Lelkeket, tölti, egyre csak tölti a fontosságaikkal.

 1. Mi történik most?

 1. Nagyon jó. Ha szükséges, teljen gyorsabban az idő // évek, évtizedek, évszázadok vagy akár évmilliók is eltelhettek, amíg itt beszéltem vagy akár még több. És a Lelkek egyre csak, töltődnek mind azzal, ami nekik fontos… Mind azzal, ami eddig hiányzott...

 1. Van úgy, hogy több időre van szükség, mint ahogyan azt gondoljuk. És a Ők egyre csak töltődnek, mind azzal, ami nekik fontos, a nekik megfelelő ütemben….
  Akár előző életek hiányai is lehetnek ezek. És a Lelkek egyre csak töltődnek…, töltődnek a neki megfelelő ütemben…. Te csak engedd, hogy töltődjenek, te csak engedd meg nekik
  Mi történik most?
  Esetleg egy pillanatra átkerülhet egy másik dimenzióba, ahol már nincs idő, hanem minden egyszerre jelen van és egyszerre kap meg mindent. (csett/taps)  Mi történik most? Van-e még szüksége feltöltődésre?

 1. Ha szükségesnek érzed, mantrázd még a 4 szót, amíg jól esik…. Szükséges még?
   „Annyira sajnálom. Kérlek, bocsássatok meg nekem! Szeretlek benneteket… Köszönöm…”

 1. Hogyan érzik a Lelkek magukat?

 1. Van-e még valamire szükség?

 1. Kérd meg a segítőd, hogy ellenőrizze le és töltse fel a rejtett hiányt MOST…. Mi történik most?

 1. Kérdezd meg a Lelkektől: tudva, hogy a TE tetted, és az őseid tette esetleg egyáltalán nem volt elfogadható, hajlandóak-e neked megbocsátani?

(Ha igen, akkor folytasd a 34-től, ha NEM, akkor kérd meg a Segítődet, hogy tegye tenyerét a homlokodra és mutassa meg a Lelkeknek, hogy Te és az őseid, milyen fájdalmakon, szörnyűségeken mentetek keresztül, valamint, hogy valójában nem akartatok Ti rosszat, csak nem voltatok tudatában a tettetek következményeivel.. // Mi történik most?)

 1. Engedd, hogy megbocsássanak neked és őseidnek is. // Mi történik most?
 2. Miközben megköszönd a Lelkeknek, hogy hajlandóak voltak megbocsátani neked és az őseidnek, tedd alájuk a két tenyered, és emeld meg őket, bárhol is vannak… süssön rájuk a nap, majd engedd hogy a Segítőd a megfelelő mennyiségű aranyport szórja a történésre…. majd köszönj el tőlük és engedd el, őket békével és leengedheted a kezed…
 3. Mi történik most?
 4. Most mondj, egy köszönetet félhangosan az Univerzum, Isten vagy saját magad fele, mely hangozhat így is:
  Köszönöm, ezt a megtapasztalást, mely minden valószínűséggel a javamra válik.
  Kihasználva ezt a minőséget, ezennel elengedek minden olyan energiát, ami engem nem szolgál és ezzel egyidejűleg bezárok minden olyan energia csatornát, mely megnyílt és nincs rá szükségem. Legyen így most!

 1. Légző gyakorlat. // nyújtózás

 1. Tapasztalataim / felismeréseim (a hátoldalon is folytathatod):

……………………………………………………………………………………

Fenti gyakorlat Szabó Ilona, szellemi terméke. Bárkivel megoszthatod, munkádban, terápiádban saját felelőségedre felhasználhatod, de tanítani, csak akkor taníthatod, ha a SZI Akadémia munkatársa, vagy trénere vagy.

Dátum:

Hogyan vagyok az eredeti problémával?, felismeréseim, üzenetem magamnak:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bárkivel megoszthatod, végezheted, de tanítani, csak akkor taníthatod, ha a
SZI AKADÉMIA trénere vagy.


Ha szeretnél támogatni, 

akkor vásárold meg 

a CSODA könyvemet vagy 


Mutasd a részleteket!

a TEREMTŐ-s webináromat


Mutasd a részleteket!

Mutasd milyen termékeid vannak!

Vissza az összes "ÉLETMENTŐ" gyakorlathoz!