Csalódás kitisztázó gyakorlat

NYILATKOZATOM
Tudnod kell, hogy nem vagyok pszichológus, vagy pszichiáter!
Az oldalon található összes "ÉLETMENTŐ GYAKORLATOT", kizárólag saját felelősségedre végezheted el, és semmilyen orvosi beavatkozást, kezelést nem helyettesít! Amennyiben antidepresszánst szedsz vagy pszichoterápiás kezelés alatt állsz, semmilyen gyakorlatomat nem végezheted el!  Akkor kérd kezelőorvosod segítségét!

Ezt a gyakorlatot akkor használd, ha valaki NEM mondott vagy NEM tett valamit, amit Te elvártál tőle, és ezért csalódtál, haragszol rá.
Példák a csalódásra: amikor nem tett meg valamit a másik: nem állt ki mellettem, nem hívott meg vacsorázni, nem kérte ki a véleményemet, nem fogadta meg a tanácsomat, nem úgy csinálta, ahogy megbeszéltük, nem búcsúzott el tőlem, nem ajánlotta fel nekem is, nem kért fel táncolni, egyszerűen NEM-et mondott…
Ha te vagy a Segítő, Partnerednél ellenőrizd, hogy az általam beírt válaszok igazak-e. Ha egynél is eltérés van, akkor nem végezhető el a gyakorlat.
Az 1-től 10-es skálán 5-6-7-es a konfliktusod nagysága?
mutasd, hogyan kalibráljam be magam pontosan>>>
igen
Van benned DÜH az eseménnyel vagy személlyel kapcsolatban? (ha Igen, akkor DÜHFELOLDÓ gyakorlat)
nincs
Van bűntudatod a személlyel kapcsolatban? (Ha igen, akkor BŰNTUDAT FELOLDÁST javaslok)
nincs
Érzel CSALÓDÁST a személlyel kapcsolatban?
igen

HATÁROZD MEG, HOGY HOL ÁLLSZ, AZ ÉRZELMI LÉTRÁN: ………………………………………….
(Húzd alá, hogy hol állsz az érzelmi létrán – természetesen ez több is lehet, hisz' több érzés is kavaroghat benned.)
   gyak      gyak
   előtt:      után:
1
1
Boldogság, tudás, magabiztosság, szabadság, szeretet, nagyrabecsülés, harmónia
2
2
Szenvedély
3
3
Lelkesedés, öröm, elragadtatás
4
4
Örömteli várakozás, hit
5
5
Derűlátás
6
6
Remény
7
7
Belenyugvás
8
8
Unalom
9
9
Borúlátás
10
10
Türelmetlenség, kielégületlenség, bosszankodás
11
11
Legyőzöttség érzete
12
12
Csalódottság
13
13
Kétség
14
14
Aggodalom
15
15
Mások hibáztatása
16
16
Elbizonytalanodás
17
17
Harag
18
18
Bosszúvágy
19
19
Düh, gyűlölet
20
20
Irigység
21
21
Bűntudat, önbecsülés hiánya, fenyegetettség érzete
22
22
Tehetetlenség, elkeseredettség, fájdalom, kétségbeesés, szorongás

Hányas nagyságúnak ítéled meg a problémát az 1-től 10-es skálán?

………………………………….…………


Mutasd, hogyan kalibráljam be magam pontosan!

1.      Mondd el röviden, hogy mit NEM tett vagy NEM mondott a másik, ami miatt neheztelsz rá vagy bírálod!
……………………………………………………………………………………………
2.      (értem...) Mit éreztél akkor, amikor ez történt? (Olvasd fel társadnak a NEGATÍV ÉRZELMEK-et és húzd alá azokat!)
………………………….................................……………………………………………
        csalódottság, alábecsült, becsapott, cserbenhagyott, elárult, lenézettség,  
        elhagyott, elhanyagolt, elnyomott, észre nem vett, félbeszakított, félreértett, kihasznált,
        korlátozott, manipulált, meg nem hallgatott, félreértelmezett, félrevezetett, visszautasított,
        hiába való várakozás, hiábavalóság, zavartság, elkeseredettség, meghökkenés,
        megdöbbenés, megütközés, aggodalom, bátortalanság, tanácstalanság,
        alulmotiváltság, elhatárolódás, érdektelenség, irigység, a saját tulajdon féltése,
        tiszteletlenség, belső konfliktus, bánat szomorúság, bizalmatlanság, harag,
        felülbíráltság, megkérdőjelezettség, boldogtalanság, figyelmetlenség,
        gyenge lelkiismeret-furdalás, elégedetlenség, erőtlenség, feldúltság, gyanakvás,
        idegesség, ijedtség, közöny, rémület, szégyen, tehetetlenség, türelmetlenség, unalom,
        zaklatottság, zárkózottság, meglepettség …
3.      Hogy érzed, milyen fontosságod vagy szükségleted nem elégült ki akkor? Valójában mi szenvedett csorbát? (Olvasd fel az ÉRTÉKRENDI FONTOSSÁGOK-at és húzd alá azokat!)
………………………………..............................…………………………………………
        felvállalás, elfogadás, nyílt kommunikáció, hatékonyság, eredményesség, elégedettség,
        szeretet, támogatás, az idő hatékony eltöltése, testi fittség, bioritmus, felelősség
        felvállalása, figyelembevétel, önbecsülés, női önbecsülés, önbizalom, férfi önbecsülés,
        bizalom, megértés, béke, harmónia, nyugalom, hasznosság, melegség, szabadság,
        becsületesség, döntés jog, szeretet, boldogság, tisztelet, elismerés, dicséret,
        munka tisztelete, idő tisztelete, rend, precizitás, szépség, biztatás, egészség, empátia,
        őszinteség, őszinte törődés, jó kapcsolat, csönd, érzelmi biztonság, figyelmesség,
        megértés, hitelesség, kreativitás, álmaink, céljaink megválasztása, döntés jog, gyász,
        ünneplés
4.      Szerinted, mit érezhetett VOLNA Ő akkor, ha megtette VOLNA, amit elvársz tőle? Ő benne milyen NEGATÍV érzések dúltak VOLNA? Próbáld megtippelni! (Olvasd fel társadnak a Negatív érzelmeket, melyet Ő érzett volna, ha megköszöni-t és húzd alá azokat!)
………………………………………………………………………………………………
        alábecsültség, ciki, megalázottság, irigység, kényszer, szégyen, kisebbségi érzés,
        bizalmatlanság, elnyomottság, rátelepedettség, akadályozottság, szégyen, gyötrelem,
        önmarcangolás, kínosság, lelkiismeret furdalás, félrevezetett, nyomasztó érzés,
        leereszkedés, korlátozás, értelmetlenség, nyomor, megkötöttség, rabság, kétség,
        ellehetetlenítés, elveszettség, bizonytalanság, erőtlen, hiábavaló, csüggedt, megbántott,
        leigázott, megsemmisült, elveszett, sürgetés, frusztráció, unottság, felháborodottság,
        elkeseredés, levert, bágyadt, igazságtalanság, méltatlanság, embertelenség,
        depresszió, meghazudtoltság, hiábavalóság, árvaság, elhagyatottság, céltalanság
5.      Van még valami, amit érzett volna?
………………………………………………………………………………………..………

6.      Mi nem teljesülhetett VOLNA neki akkor, ha ezt megteszi? Mely fontossága nem elégült VOLNA ki, amiért NEM tette meg, amit te elvártál tőle? Mi szenvedett volna csorbát neki? (Először próbáld megtippelni, majd olvasd fel társadnak az alábbi érzéseket és húzd alá a válaszokat!)

        ………………………………………………………………………………………..………

        emberi méltóság, szabad választás, döntésjog, szabadság, empátia, megértés,
        jó kapcsolat, támogatás, nyugalom, béke, békesség, harmónia, felvállalás, elfogadás,
        nyílt kommunikáció, hatékonyság, eredményesség, elégedettség, szeretet,
        az idő hatékony eltöltése, testi fittség, bioritmus, felelősség felvállalása, figyelembevétel,
        önbecsülés, női önbecsülés, önbizalom, férfi önbecsülés, bizalom, béke, harmónia,
        nyugalom, hasznosság, melegség, becsületesség, szeretet, boldogság, tisztelet,
        elismerés, dicséret, munka tisztelete, idő tisztelete, rend, precizitás, szépség, biztatás,
        egészség, őszinteség, őszinte törődés, csend, érzelmi biztonság, figyelmesség,
        hitelesség, kreativitás, gyász, ünneplés

7.      Tehát, amikor Ő ezt NEM tette meg, hogy (visszaismétled), ez benned CSALÓDÁST és (2) váltott ki, mert neked nagyon fontos a (3).
Ha Ő ezt mégis megtette volna, amit te elvártál tőle, akkor ez őbenne (4-5) váltott volna ki, mert neki nagyon fontos a (6).
…………………………………………………………....................………………………..
8.      Mit gondolsz, hogy mivel tudná Ő, a te fontosságodat kielégíteni? Mit kellene neki, tennie
ahhoz, hogy a fontosságodat megkapd, ami a (3)
…………………………………………………………………….…………………………..
9.      (jó) Ha Ő ezt így csinálná, ahogy most mondtad, akkor Te mit éreznél?

………………………………………………………….…………………….……………….
10. Van még valami, amivel hozzá tudna járulni ahhoz, hogy a Te fontosságod kielégüljön?
…………………………….…………………………………………………………………..
11. (nagyon jó) … És ez milyen érzést adna neked?
………………………….……………………………………………………………………..
(összesen minimum 3 ötlet és hozzá tartozó érzés legyen)
12. Van-e még valami, amit szeretnél tőle megkapni csak esetleg nehéz kimondani? (EZ BÁRMI LEHET – HA BOCSÁNATOT KÉRNE, HA MEGTENNE NEKED VALAMIT VAGY ADNA NEKED VALAMIT? Ha van ilyen, akkor azt csak gondold el, …hogy megadta neked.
Szólj, ha kész! Több dologra is gondolhatsz
… (Igyekezz több dolgot is kiszedni a társadból!) Van még valami?

        ………………………......................................……...............................
13. (nagyon jó) … Ez milyen érzést adna neked?

……..…………………………………………………………………………………….

14. (nagyon jó) … Milyen ötleted van arra, hogy TE hogyan tudnád elősegíteni azt, hogy Ő is megkaphassa azt, ami neki nagyon fontos? Hogy kielégíthesse az ő szükségleteit, ami a (6) ……………….. ……………….. ................……………..………….. hisz, ha megtette volna, amit elvártál tőle, akkor ahogy te is érzékelted, sérültek volna fontosságai.
15. Mivel még? Van valami újabb ötleted, amit szívesen tennél meg neki?
…………………………………………………………….…..………………………………
(legalább 3 ötleted legyen, vagy több és a hozzátartozó érzések)
16. Ha ezeket mindet megtennéd, (visszaismételni) mit érezne Ő?
…………………………………………………….......………………………………………
        öröm, boldogság, nyugalom, lelkesedés, béke, büszkeség, hála, derű,
        vidámság, elevenség, elragadtatottság, eltökéltség, elvarázsoltság, érdeklődés,
        felpezsdültség, izgatottság, jókedv, kiegyensúlyozottság, kielégültség, kíváncsiság,
        lenyűgözöttség, meghatódottság, megkönnyebbültség, meglepettség, nyitottság,
        optimizmus, szabadság, türelem, új erőre kapott
17. Ha Ő átélhetné ezeket az érzéseket - amihez te segítenéd őt - akkor Te hogyan éreznéd magad?
………………………..............………………………………………………………………
18. Milyen jó érzést éreznél még?
………………………………………………….............................………
19. Most meséld el, hogyan érzel a másikkal kapcsolatban? Hogyan gondolkozol most az eseményről?
…………………………………….............……………………..……………………………
20. Hol állsz most az érzelmi létrán?

…………………………………………………………………..……………………………

Bárkivel megoszthatod, végezheted, de tanítani, csak akkor taníthatod, ha a
SZI AKADÉMIA trénere vagy.


Azzal tudsz támogatni, ha ajánlod ismerőseidnek  megvásárlásra a

a CSODA könyvemet vagy 


Mutasd a részleteket!

a TEREMTŐ-s webináromat


Mutasd a részleteket!

Mutasd milyen termékeid vannak!

Vissza az összes "ÉLETMENTŐ" gyakorlathoz!